Kalite Politikamız

Kastamonu Entegre’nin kalite politikası ve anlayışı, üretilen her ürüne üst düzeyde kalite standardı olarak yansımaktadır. Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, ürün kalitesini yükseltmek ve maliyetleri düşürmek, şirketin üretim ve kalite çalışmalarının esasını teşkil etmektedir.

Kastamonu Entegre bünyesinde tüm iş süreçleri bu anlayışla yürütülmekte ve kalite standartlarından asla taviz verilmemektedir. Fabrikalarda kurulu 26 adet laboratuvar ve kalite kontrol noktalarında, EN “Euro Norm” standartları referans alınarak yapılan kontrollerle istenilen ürün kalitesi henüz üretim aşamasındayken yakalanmaktadır. 

Kastamonu Entegre’de müşteri istek ve beklentilerinin tam olarak karşılanması amacıyla; tüm ürünlerin kullanımı esnasında karşılaşabilecek durumlara göre gerekli testler ve kontroller de ayrıca gerçekleştirilmektedir. Paneller için presleme ve boya testleri, laminat parkeler için de döşeme uygulamaları yapılmaktadır. Satış sonrası hizmetler için oluşturulan sistem sayesinde de müşteri talepleri en kısa zamanda ve en etkin şekilde yerine getirilmektedir.

Kastamonu Entegre, Kalite Yönetim Sistemleri’nin firmalarda uygulanması noktasında Kastamonu Entegre, Kalite Yönetim Sistemleri’nin firmalarda uygulanması noktasında Türkiye’de her zaman öncü olmuş bir kuruluştur. Firma geçmiş yıllardan beri sahip olduğu; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine ek olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni de almıştır.

Çevreye, doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde üretim yapan Kastamonu Entegre, almış olduğu FSC® Forest Stewardship Council® (Orman Yönetim Konseyi) sertifikası ile çevreye olan duyarlılığını daha da ileri seviyeye taşımıştır. FSC® Sertifikası; koruma altındaki ormanlardan elde edilen hammaddeler sayesinde ormanın, sürdürülebilir bir biçimde yönetildiği ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip, onaylandığını belgelemektedir. Bu sertifika aracılığıyla, dünyadaki doğal ormanların ve diğer yaşam ortamının bozulması engellenmekte, ormancılık kuruluşlarının verimli çalışması sağlanarak yüksek kaliteli ormancılık faaliyetlerine rehberlik edilmektedir. Yurt içinde Gebze, Balıkesir, Kastamonu ve Adana ve yurt dışında ise Romanya ve Bulgaristan üretim tesisleri FSC® belgelerine sahiptir.  

Ağaç bazlı ürünlerde dünyada gittikçe öne çıkan ve aranılan bir belge olan CARB2 Belgesi ile Kastamonu Entegre, küresel pazarlarda aranılan bir kriteri yerine getirerek ağaç ürünleri sektöründe insan sağlığını en üst düzeyde gözeten küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha teyit ettirmiştir. Dünyada pek çok mobilya üreticisi ve dev zincir mağazalar, tedarikçilerinden ağaç bazlı levhalarda düşük seviyede formaldehit salınımını gerektiren (MDF için 0,11 ppm, Yongalevha için 0,09 ppm), CARB2 (California Air Resources Board Phase 2) belgeli ürün talep etmektedir.  Romanya, Gebze, Balıkesir, Adana ve RF Tataristan üretim tesisleri CARB2 Belgesi’ne sahiptir.

Tüm ürünler TSE Türk standartlarına uygunluk belgelerine (E1, E0, FR, vb.) sahiptir. Parkede E0 ve FR belgelerini Türkiye’de ilk olarak Kastamonu Entegre firması almıştır. Tüm bu belgelere ilave olarak ürün kullanımında hijyenik bir yüzeye sahip olduğu da hijyen belgeleri ile tescillenmiştir.

Bu çalışmalarla ürün kalitesinin üretimde yakalanması, maliyetlerin düşürülmesi ve böylece rekabetin giderek sertleştiği küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması amaçlanırken, firma içinde kalite kültürünün kalite sistemleri ile gelişerek sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.