Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. (“KEAS” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu aydınlatma metni kapsamında müşteri, tedarikçi, iş ortağı, bayii, danışman ve internet sitesi ziyaretçilerimizin aydınlatılması amaçlanmaktadır. İnternet sitesindeki çerezler aracığıyla işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiler “Çerezlere İlişkin Bilgilendirme Metni”nde yer almaktadır.

İnternet sitemizde KEAS Club üzerinden üyelik oluşturulması, İletişim Formu doldurulması ve E-Bülten Aboneliği kapsamında olmak üzere üç farklı şekilde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu kapsamda kimlik, iletişim, meslek ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 1. KEAS Club Üyeliği kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir;
  • İnternet sitesi bünyesindeki üyelik işlemlerinin yürütülmesi
  • KEAS Club üyelerini tanıma sürecinin yürütülmesi
  • Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi ve bilgilendirme amacıyla ticari ileti gönderimi
  • Ürün ve/veya hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Üçüncü parti firmalarla gerçekleştirilen ortak çalışmaların bildirilmesi
  • Ürün ve/veya hizmetlerimize ilişkin Katalog/Kartela gönderimi yapılabilmesi
  • Yapılacak tüm pazarlama ve görsel çalışma taleplerinin toplanması
 2. İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir;
  • Tüm müşteri, müşteri olamayan ve tedarikçilere yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası
  • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi
  • Tüm gelen talep ve şikâyetlerin çözümlenmesi için ilgili departman, bayilere veya üçüncü parti firmalara gönderilmesi ve ilgili kayıtların alınması, gelen cevapların ilgililer ile paylaşılması
  • Pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi ve bilgilendirme amacıyla ticari ileti gönderimi
  • Üçüncü parti firmalarla gerçekleştirilen ortak çalışmaların bildirilmesi
 3. E-Bülten Aboneliği kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir;
  • Pazarlama faaliyetleri kapsamında bilgilendirme amacıyla ticari ileti gönderimi
  • Üçüncü parti firmalarla gerçekleştirilen ortak çalışmaların bildirilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla mevzuata uygun olarak; faaliyetin niteliğine göre hizmet aldığımız/işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlara ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Türkiye’de yer alan sunuculara ait sistemlerimizde kaydedilmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, hizmet aldığımız program ortağı kuruluşların Microsoft temelli sistemler kullanması ve Microsoft sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmaktadır.

İletişim Formu üzerinden alınan kişisel verileriniz, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesine ilişkin bir şikâyete ilişkin bilgi iletilmesi halinde bayilerimizle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, internet sitesi üzerinden verdiğiniz bilgiler aracılığıyla otomatik yollarla, aşağıda yer alan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Açık rızanızın bulunması

Kişisel verileriniz hukuki zamanaşımı sürelerine uygun bir şekilde saklanmakta ve mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edildikten sonra hukuka uygun bir şekilde imha edilmektedir.

KVKK kapsamındaki yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Kısıklı Caddesi No: 13, 34662 Altunizade, İstanbul/Türkiye adresimize alıcı “KEAS KVKK” olacak şekilde iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanmak suretiyle keas.kvkk@hs03.kep.tr adresi; güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle keaskvkk@keas.com.tr adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz.