Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

Sürdürülebilirlik

  • Kastamonu Entegre olarak çevresel, ekonomik, sosyal katkı ve etkilerimizin bilinciyle; etik, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseriz.
  • Global bir marka olma hedefimiz doğrultusunda kurumsal yapımızı güçlendirici faaliyetlerde bulunur, sürdürülebilir kalkınma temelli büyümeyi esas alırız.
  • Stratejilerimizi belirlerken her daim paydaşlarımızın beklentileri ve görüşlerini dikkate alır, paydaşlarımızın memnuniyetini sağlayarak güçlü bir bağ oluştururuz.
  • Çalışan odaklı bakış açımız ile çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yürütür; verimli ve huzurlu çalışma ortamları yaratırız.
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunuruz.
  • Sorumlu satın alma yaklaşımımız doğrultusunda ham madde tedarik sürecimizi sürdürülebilir orman yönetimi yaklaşımını esas alarak gerçekleştiririz. Sürdürülebilir orman yönetimi ile ilgili girişimleri destekler ve gelişimlerine olumlu katkıda bulunuruz.
  • İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız ile yüksek teknoloji kullanarak kaliteli, çevre dostu ve sağlıklı yaşam alanları yaratan ürünler geliştirir ve üretiriz.
  • İnsan haklarına saygı gösterir; fırsat eşitliğini teşvik ederiz.
  • Enerji ve su verimliliğini gözetir, yenilenebilir ve inovatif enerji projeleri hayata geçiririz.
  • Bulunduğumuz coğrafyalarda istihdam ve ekonomik değer yaratarak yerel toplumun refahına katkı sağlarız.