Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

Çevre

Çevre yönetim sistemimizi, çevresel ayak izimizi en aza indirme ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme hedeflerimiz doğrultusunda kurduk. Tüm üretim lokasyonlarımızı “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı” kapsamında belgelendirerek faaliyetlerimize yürütüyoruz. Çevre politikamız çerçevesinde, tüm süreçlerimizde çevresel risk değerlendirmeleri uygulayıp, riskli gördüğümüz faaliyetler konusunda gerekli önlemleri alıyoruz. Değerlendirmeler ışığında iyileştirmeye açık alanlarımız için aksiyon planları hazırlayarak performansımızı en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

Ormanlar, sosyal ve ekolojik fonksiyonları ile yeryüzünün en önemli doğal varlığıdır. Ormanların devamlılığını sağlamada en önemli koşul, ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan sürdürülebilir orman yönetimini sağlamaktır. Her canlı varlık gibi ağaçlar da doğar, büyür, olgunlaşır, yaşlanır ve ölür.  Ormanlarda yapılan bakım faaliyetleri sonunda, yaşam döngüsünü tamamlayan ağaçlar, türüne ve biyolojik yapısına göre değişen teknikler kullanılarak planlı bir şekilde gençleştirilir. Tesislerimizde kullanılan ham maddeler, ormanların sürekliliği için zorunlu olan bu gençleştirme ve bakım faaliyetleri esnasında elde edilen ürünlerden oluşur. Kastamonu Entegre olarak, bir yandan bu ürünleri işleyip ekonomik değere dönüştürürken, öte yandan ormanların sağlıklı bir yapıya ulaşmasını sağlıyoruz. 

Türkiye’de endüstriyel orman plantasyonlarının geliştirilmesi amacıyla 2005 yılında kurulan Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ENAT)’ın ikinci büyük ortağıyız. Türkiye’de orman ürünleri sanayinin gelişimi açısından büyük önem taşıyan ENAT, hızla gelişen ağaç türlerinden yılda ortalama 300 hektarlık plantasyon yapılmasını ve bunun özel sektör eliyle gelişimi ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Böylece, doğal orman alanlarının daha iyi korunması, orman ürünleri sektöründeki ham madde tedarikinin kesintisiz devam etmesi, erozyonun önlenmesi ve C02 emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Bugüne kadar 1 milyon 801 bin fidan diken ENAT,  2016 yılı itibariyle sektöre odun arz etmeye başladı.

2019 yılında Bulgaristan’ın Plovdiv bölgesinde,  32 yıllığına kiraladığımız, 1.100 dekar alanda 92.000 adet endüstriyel kavak fidanı diktik. 2020 sonbaharında 20.000 adet fidan dikerek projeyi büyütmeyi hedefliyoruz.

Doğal dengenin korunması stratejimiz çerçevesinde, üretim süreçlerimizin temel girdisi olan odun ham maddesinin sürdürülebilir kaynaklardan teminini ve verimli kullanımını gözetiyoruz. 2013'ten bu yana Forest Stewardship Council® (Orman Yönetim Konseyi ®) zincirine uygun üretim yapıyoruz. Bu zincir, orman varlığının kesiminden başlayıp ağaç bazlı panel haline gelmesi, dağıtım ağı ve mobilyaya dönüşerek son kullanıcıya ulaşmasına kadar sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini ve bunun bağımsız bir kurul tarafından denetlenip, onaylandığını belgelemektedir. 

Üretiminin ana girdisini oluşturan ahşabın %100 geri dönüştürülebilir doğasından hareketle, 2017 yılında İtalya’da önemli bir yatırıma imza attık. İtalya ağaç bazlı panel sektörü, üretimini geri dönüştürülmüş malzemeyle yapmaktadır.  Gruppo Trombini’ye ait yonga levha tesisini satın alıp bu tesislerde gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra 2018 yılında üretime başladık. 

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi 

Küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliği gezegenimizin hemen her yerinde olumsuz etkilere yol açarak canlı yaşamını, biyoçeşitliliği, sosyo-ekonomik sistemleri tehdit ediyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan İklim Eylemi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, karbon ve enerji yönetimi konularında hassasiyetle çalışıyoruz. 

Ahşap kullanımının atmosferdeki CO2 miktarını azaltması, sektör olarak iklim değişikliği ile mücadeleye verdiğimiz katkının en önemli göstergelerinden biridir. Atmosferdeki CO2 miktarını azaltmanın iki yolu vardır; Emisyonları azaltmak, ya da CO2’yi tecrit edip depolamak. Ahşabın her ikisini de yapabilmek gibi eşsiz bir kabiliyeti vardır.  Büyüyen ağaçlar CO2’yi emerek; O2 üretir. Tipik bir ağaç fotosentez yoluyla 1 metreküplük büyüme başına ortalama 1 ton karbondioksit emerken, 0,7 tona eşdeğer oksijen üretir. Ancak bu durum ağaç olgunluğa ulaşana kadar devam eder ve bu noktadan sonra CO2 depolaması durur. Ölen ağaçlar ise vaktiyle depoladıklarını atmosfere geri vermeye başlar. Avrupa Ağaç Sanayicileri Konfederasyonu, ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve ömrünü tamamlamış ağaçların hasat edilmesi sayesinde, depolanmış karbondioksitin ürün içerisinde tutulmasına olanak tanıyacağını belirtmektedir. Ağaç bazlı panel sektörü de hasat edilmiş ağaçları ham madde olarak kullandığı için bu döngüyü destekler. 

Su Yönetimi 

Doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu dünyamızda tüm adımlarımızı, bu kaynakları verimli ve bilinçli tüketme sorumluluğu ile atıyoruz. Üretim süreçlerimizdeki su sarfiyatını minimum düzeye indirmeye ve suyun yeniden kullanımına odaklanıyoruz. Bu alandaki performansımızı takip edebilmek için birim ürün başı su tüketimlerimizi her yıl düzenli olarak hesaplıyoruz. Atık su geri kazanımı, doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefi kapsamında şirketimiz için önemli bir konu. Yıllık yaklaşık 5000 kişinin su tüketimine denk gelen atık suyu geri kazanıyoruz. Bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tesislerimizde oluşan atık sular yasal mevzuata uygun limitler dahilinde arıtılarak deşarj edilir. Kimyasal ve biyolojik arıtma sistemlerinin mevcut olduğu tesislerimizde bu sistemlerin performansını sürekli izleyerek kontrol altında tutuyoruz.

Enerji Yönetimi 

Yaşam kalitesini ve sürdürülebilir üretimi gözeterek gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği çalışmalarımızı, uluslararası standartlarda yürütmek ve takip etmek amacıyla 2014 yılında tüm tesislerimizde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni devreye aldık. Ürünümüzü oluşturan ana ham maddenin yenilenebilir olmasının yanında, kullandığımız enerji içerisinde de yenilenebilirlik payını yükseltmeye odaklanıyoruz. Bu konuda her türlü yeniliği yakından izleyerek, tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Adana’da faaliyette olan güneş enerjisi santralini  2030 yılına kadar tüm üretim tesislerimizde kuracağız. Üretim ve geri dönüşüm süreçlerine uygun olmayan atıkları çevre dostu elektrik enerjisine, ısıya dönüştürdüğümüz ve Gebze’de faaliyete aldığımız biyokütle enerji santrali yatırımına diğer lokasyonlarımızda da devam edeceğiz. Bu yatırımların %30’nu, 50 milyon USD bütçe ile 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. Geri kalanını da on yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu yatırımların sonunda 260.000 konutun yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen elektriği kendimiz üretmiş olacağız. 

Atık Yönetimi 

Atık yönetimi yaklaşımımız; atığın kaynağında azaltılması, ayrılması, toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi ve mümkün olduğunca geri kazanılması üzerine kurulu olup, döngüsel ekonomiyi destekleyici bir yapıya sahiptir. İlk aşamada atık oluşumunun önlenmesini hedefliyoruz. Eğer bu sağlanamıyorsa atığın en aza indirilmesi amaçlanıyor. Daha sonra atığın yeniden kullanımı, bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve en sonunda da enerji geri kazanımı sağlanıyor. Azaltılmayan, tekrar kullanılamayan ve geri kazanılamayan atıkları, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf ediyoruz. Çevre yönetim sistemimiz kapsamında atık yönetimi için tüm çalışanlarımıza uygulamalarımızı aktarmak için eğitimler veriyoruz.

– Balıkesir Fabrika Kapasite Artış Yatırımı Projesi Paydaş Katılım Planı için tıklayınız.

– Balıkesir Fabrika Kapasite Artış Yatırımı Projesi Çevresel Sosyal Yönetim Planı için tıklayınız.

– Balıkesir Fabrika Kapasite Artış Yatırımı Projesi Çevresel Sosyal Durum Değerlendirme Planı için tıklayınız.

– Balıkesir Fabrika Kamu Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

– Kastamonu OSB ve İnebolu Kamu Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

– Adana Fabrika BEKRA Kamu Bilgilendirme Notu için tıklayınız.

– Gebze Fabrika BEKRA Kamu Bilgilendirme Notu için tıklayınız.