Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

Sosyal Sorumluluk

Kuruluş yılımız olan 1969 yılından bu yana çalışmalarımızın odağına “topluma faydalı olma” ilkesini yerleştirdik. Küresel bir marka olmanın bilinciyle, sınırları aşan hizmetimizle ve bir zincirin halkaları olarak bağlandığımız paydaşlarımızla birlikte kendimize sürdürülebilir hedefler koyuyoruz. Toplumun tüm birimlerini birbiriyle bağlı olarak görüyoruz ve bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsiyoruz. Çevre ve toplumun ihtiyaçlarının bölgesel değil evrensel boyutta olduğu gerçeğinden hareketle yurt içi ve yurt dışı tüm üretim lokasyonlarımızda toplumsal gelişim alanındaki faaliyetlerimizi çevre, eğitim, spor ve kültür alanlarında yoğunlaştırdık. Kastamonu Entegre olarak sadece üretimle değil sağladığımız istihdam ve sosyal imkânlarla da yerel ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya destek oluyoruz.