Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Yönetimi

Tüm faaliyetlerimizi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine ve yürürlükte bulunan yasal tüm mevzuata göre yürütüyoruz. Yasal mevzuat kapsamında çok tehlikeli işler kategorisinde yer alan tesislerimizde risk analizi çalışmaları yürütüyor, tespit ettiğimiz risklere karşı her türlü tedbiri alarak, riskleri yasal limitlere uyumu gözeterek kabul edilebilir seviyenin altında tutuyoruz. Önleme hiyerarşimiz içerisinde tehlikelerin ortadan kaldırılması ilk sırada gelirken, ortadan kaldırılamayan tehlikeler için mühendislik tedbirleri uyguluyoruz.

İSG POLİTİKASI 

  • Kastamonu Entegre tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek;
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
  • Her türlü yeni ürün, proses ve tesisleri proje aşamasından itibaren iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirmeyi,
  • Çalışanların işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri belirleyip, değerlendirip, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almayı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, alt işverenlerimizi ve misafirlerimizi sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için, eğitim faaliyetlerini sürekli kılmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, denetlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

İSG Uygulamaları

K-SAFE Sistemi: Bu sistem ile iş kazaları ve tehlikeli durumlara neden olan “tehlikeli davranışların” sahada yapılan gözlem çalışmalarıyla tespit edilerek, çalışanlara yapılacak geri bildirimlerle tekrarının engellenmesini sağlıyoruz. 

Kastamonu 10 Denetim Sistemi: Her yıl tüm fabrikalarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimler ile gelişime açık olan yönlerimizi tespit ederek İSG sisteminin gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Tüm tesislerimizde kurmuş olduğumuz ramak kala sistemi aracılığıyla çalışanlarımızın vermiş olduğu geri bildirimler ile ufak veya ciddi yaralanmaların önüne geçebiliyoruz. Ramak kala veya iş kazaları yaşanması durumunda, mevcut kök sebepleri tespit ederek, bu kök sebepleri ortadan kaldırıcı aksiyonların alınması için faaliyet planları oluşturuyoruz. Yasal mevzuat kapsamında, çalışanlarımızın katılımının aktif olarak sağlandığı ve aylık olarak gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” toplantılarında önemli kararları oy birliği ile alıyor, tesislerimizin İSG performanslarını haftalık ve aylık olarak gözden geçiriyoruz.