Lütfen ülkenizi ve dilinizi seçiniz.
Harita

İnovasyon & Ar-Ge

Global direktörlük seviyesinde bir inovasyon yapılanmasına sahip şirketimiz ,Türkiye’deki ender sanayi şirketlerinden birisidir. Bütünsel ve sistematik bir yaklaşımla fikri denklik, empati ve kolektif zeka ilkeleri çerçevesinde ele alınan inovasyon çalışmalarımızda çalışan gelişimine ve inovasyon kültürünün kurum içinde yaygınlaştırılmasına odaklanıyoruz. Müşterilerimizden beslenerek onlar nezdinde karşılığı olan değer yaratan yeniliklerin hayata geçirilmesi hedefliyoruz. İnovasyonun sadece üründe değil, süreçlerde ve iş modellerinde de bir dizi katma değer fırsatı barındırdığına inanarak, uygulamalarımızı bu şekilde geliştiriyoruz. Kapalı bir ortamda değil, iş ortaklarıyla iş birliği yaparak daha hızlı ve etkili inovasyonlar için doğru partnerliklerin geliştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. İnovasyonun insanlar için, insanlarla yapıldığı bilinciyle inovasyonu kolaylaştıran şirket içi iklimin oluşturulmasına, teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesine ve kolektif gelişime ayrı bir önem atfediyoruz.