Selectează țara și limba
Harita

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prin această Politică de Confidențialitate, KASTAMONU ROMÂNIA SA, în calitate de operator, dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Sfera de aplicare a Politicii de Confidențialitate privește clienții, furnizorii, partenerii de afaceri, dealerii, consultanții și vizitatorii site-ului web. Informații detaliate despre datele personale prelucrate prin cookie-uri pe site sunt conținute în „Politica privind cookie-urile”.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi procesate în două modalități diferite: completând Formularul de Contact disponibil pe site-ul nostru web sau prin abonarea la E-Newsletter. În acest context sunt procesate datele dumneavoastră cu caracter personal privind identitatea, contactul și  informațiile despre procedură.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal obținute din Formularul de Contact pot fi prelucrate în următoarele scopuri :

Exercitarea, planificarea și executarea tuturor tipurilor de activități de comunicare pentru toți clienții, vizitatorii și furnizorii

Gestionarea procesului de evaluare a cererilor și reclamațiilor

Trimiterea tuturor cererilor și reclamațiilor primite către departamentul relevant, dealerilor sau companiilor terțe pentru rezolvarea și înregistrarea respectivelor cereri și reclamații și partajarea răspunsurilor cu persoanele relevante

Transmiterea de mesaje comerciale cu scopul de a oferi informații în cadrul activităților de marketing

Notificarea activităților comune cu companii terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal obținute prin abonarea la E-Newsletter pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

Transmiterea de mesaje comerciale cu scopul de a oferi informatii în cadrul activităților de marketing

Notificarea activităților comune cu companii terțe

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră personale, în funcție de natura activității, pot fi transferate instituțiilor și organizațiilor partenere de program de la care primim servicii sau cooperăm, precum și furnizorilor noștri în conformitate cu legislația și în scopurile specificate în această Politică de Confidențialitate. Datele dumneavoastră personale sunt înregistrate în sistemele noastre de servere situate în Turcia. În plus, organizațiile partenere de program de la care primim servicii folosesc sisteme bazate pe Microsoft, și deoarece serverele Microsoft sunt situate în străinătate, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în străinătate.

Datele dumneavoastră personale obținute prin Formularul de contact pot fi partajate cu revânzătorii noștri în cazul unei reclamații privind calitatea produselor sau serviciilor.

METODE ȘI MOTIVE LEGALE DE CULEGERE A DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate automat prin intermediul informațiilor pe care le furnizați pe site, pe baza următoarelor motive de conformitate cu legea:

Când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, deoarece acestea au legătură directă cu stabilirea sau executarea contractului,

Când este necesară prelucrarea datelor pentru interesele legitime ale operatorului de date, cu condiția ca aceasta să nu prejudicieze drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate,

Când există un consimțământ explicit

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în conformitate cu termenul legal de prescripție și sunt șterse, distruse sau anonimizate în conformitate cu legislația în vigoare, după ce au fost păstrate pe perioada cerută de legislație sau pentru scopul pentru care sunt prelucrate.

În conformitate cu drepturile dumneavoastră legale în sfera de aplicare a reglementărilor privind protecția datelor, puteți trimite cererile dumneavoastră în scris la adresa sediului Kastamonu: Str. Ierbuș, nr. 37 Reghin, Jud. Mureș, cod 545300, România. În plus, vă puteți trimite cererea prin adresa de e-mail info@kastamonu.ro.