Selectează țara și limba
Harita

Politica noastră de sustenabilitate și dezvoltare durabilă

  • Kastamonu Entegre conștientizează contribuția şi impactul de mediu, economic şi social al activităților sale. Adoptă o abordare de management etică, transparentă, echitabilă şi responsabilă.
  • In conformitate cu obiectivul nostru de a deveni un brand global şi de avea la bază o dezvoltare durabilă, ne engagement în activități de consolidare a structurii noastre corporative.
  • În stabilirea strategiilor noastre, luăm în considerare întotdeauna aşteptările şi opiniile părților implicate şi creăm o legătură puternică prin asigurarea satisfacției acestora.
  • Suntem orientați spre angajați și ținem cont de aşteptările şi nevoile acestora, creând un mediu de lucru eficient şi plăcut.
  • Pe lângă asigurarea sănătății și securității tuturor angajaților noștri, contribuim la formarea şi dezvoltarea acestora.
  • Conform abordării noastre de achiziție responsabilă, aprovizionarea cu materii prime este bazată pe protejarea sustenabilă a pădurilor. Susținem inițiative legate de managementul durabil al pădurilor şi contribuim la dezvoltarea acestora.
  • Procesele noastre de inovare, cercetare și dezvoltare ne permit să realizăm produse de înaltă calitate, care contribuie la amenajarea unor spații de locuit ecologice şi sănătoase, folosind tehnologii de ultimă oră
  • Respectăm drepturile omului și încurajăm egalitatea de șanse.
  • Acordăm atenție consumului de apă și eficienței energetice, prin urmare implementăm proiecte de energie regenerabilă și inovatoare.
  •  Contribuim la bunăstarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă și creșterea economiei din zonă.