Selectează țara și limba
Harita

Mediu

Ne construim sistemul de management de mediu în conformitate cu obiectivele noastre de a minimiza amprenta de mediu și de a ne îndeplini rolul. Toate facilitățile noastre de producție sunt certificate conform "Standardului ISO 14001 pentru sistemul de management al mediului". În cadrul politicii noastre de mediu, efectuăm o evaluare a riscurilor de mediu în toate procesele noastre și luăm măsurile de precauție necesare împotriva riscurilor pe care le considerăm riscante. În lumina evaluărilor, creăm planuri de acțiune pentru a determina domeniile de îmbunătățire după evaluările noastre pentru a ne maximiza performanța. 

Gestionarea durabilă a pădurilor 

Pădurile sunt cel mai valoros bun natural din lume, având în vedere funcțiile lor sociale și ecologice. Cel mai important factor pentru susținerea pădurilor este asigurarea gestionării economice, sociale și ecologice a acestora. La fel ca orice alt lucru viu, copacii se nasc, cresc, se maturizează, îmbătrânesc și mor.  Lucrările de intreținere a pădurilor identifică arborii care au ajuns la sfarșitul vieții și folosind diverse tehnici, aceștia sunt regenerași în funcție de specia și structura lor biologicș. Materiile prime utilizate în facilitățile noastre constau în produse obținute în timpul lucrărilor de regenerare și întreținere necesare durabilității padurilor noastre. La Kastamonu Entegre, procesăm aceste produse și le transformăm în valoare economică, asigurându-ne în același timp că pădurile sunt menținute într-o stare sănătoasă. 

Suntem al doilea partener ca mărime al Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi (ENAT), fondată în 2005 pentru a dezvolta plantații forestiere industriale în Turcia. Fiind esențială pentru dezvoltarea industriei produselor forestiere din Turcia, ENAT se asigură că o medie de 300 de hectare de plantație este realizată anual din specii de arbori cu creștere rapidă și că aceasta este dezvoltată și extinsă de sectorul privat. Pe lângă asigurarea unei mai bune protecții a terenurilor forestiere, acest lucru garantează aprovizionarea continuă cu materii prime în industria produselor forestiere, prevenirea eroziunii și reducerea emisiilor de CO2 . După ce a plantat până acum 1,80 milioane de puieți, ENAT a început să furnizeze lemn industriei începând cu 2016.

În 2019, am plantat 92.000 de plopi industriali pe cele 272 de hectare de teren pe care le-am concesionat timp de 32 de ani în Plovdiv, Bulgaria. Ne propunem să plantăm încă 20.000 de puieți în toamna anului 2020 pentru a extinde în continuare proiectul.

Lemnul este principalul aport al operațiunilor noastre de producție și ca parte a strategiilor noastre de protejare a echilibrului naturii, ne asigurăm că îl procurăm din surse durabile și că utilizăm materialul în mod eficient. Din 2013, producem în conformitate cu lanțul FSC® (Forest Stewardship Council) Sustainable Forest Management. Acest lanț certifică faptul că orice bun forestier este gestionat în mod durabil și ca atare este auditat și aprobat de o organizație independentă, din momentul în care este tăiat până când este transformat în panouri pe bază de lemn, distribuit, fabricat în mobilier și livrat utilizatorului final. 

Având în vedere faptul că lemnul este materia primă primară a industriei noastre și că este 100% reciclabil, am lansat o investiție semnificativă în Italia în 2017. Industria panourilor pe bază de lemn din Italia operează pe materiale reciclate.  Am achiziționat o unitate de producție a plăcilor aglomerate de la Gruppo Trombini și am lansat-o în producție în 2018, după finalizarea modernizărilor necesare. 

Lupta împotriva schimbărilor climatice și gestionarea energiei 

Schimbările climatice au devenit o problemă globală cu implicații negative în întreaga planetă, amenințând viața, biodiversitatea și sistemele socio-economice. Înarmați cu o conștientizare a responsabilităților noastre în domeniul de aplicare al acțiunilor climatice, un obiectiv de dezvoltare durabilă al ONU, lucrăm cu sârguință în ceea ce privește gestionarea carbonului și a energiei. 

Reducerea cantității de CO2 eliberată în atmosferă ca urmare a utilizării lemnului este unul dintre indicatorii-cheie ai contribuției industriei noastre la lupta împotriva schimbărilor climatice. Există două modalități de a reduce cantitatea de CO2 eliberată în atmosferă: reducerea emisiilor sau captarea și stocarea CO2 existent. Lemnul este unic în capacitatea sa de a realiza ambele.  Copacii absorb CO2 și eliberează O2. Arborele mediu absoarbe o tonă metrică de dioxid de carbon pe metru cub de creștere și produce în schimb 0,7 tone metrice de oxigen. Cu toate acestea, acest lucru continuă numai până când copacul ajunge la maturitate atunci când nu mai stochează CO2. Copacii muribunzi, pe de altă parte, încep să-și elibereze stocurile anterioare înapoi în atmosferă. Confederația Europeană a Industriilor Prelucrării Lemnului afirmă că gestionarea durabilă a pădurilor și recoltarea arborilor bătrâni vor permite păstrarea dioxidului de carbon stocat în produs. Industria panourilor pe bază de lemn susține, de asemenea, acest ciclu, deoarece utilizează lemnul recoltat ca materie primă. 

Gospodărirea apelor 

În lumea noastră în care resursele naturale se epuizează rapid, luăm toate măsurile cu responsabilitatea de a consuma aceste resurse în mod eficient și conștient. Prioritizăm minimizarea consumului de apă și reutilizarea apei în procesele noastre de fabricație. Pentru a monitoriza performanța noastră în acest domeniu, calculăm în mod regulat utilizarea apei pe unitate în fiecare an. Ne pasă de reciclarea apelor uzate pentru a reduce utilizarea resurselor naturale. Apa uzată pe care o reciclăm în fiecare an este egală cu consumul de apă de aproximativ 5.000 de persoane. Ne continuăm eforturile în acest scop.

Tratăm și evacuăm apele uzate produse în instalațiile noastre în conformitate cu legislația relevantă. Facilitățile noastre sunt dotate cu sisteme de tratare chimică și biologică, ale căror performanțe sunt monitorizate și urmărite în permanență.

Managementul energiei 

În 2014, am certificat toate facilitățile noastre la ISO 50001 Energy Management System pentru a respecta standardele internaționale în funcționarea și monitorizarea eforturilor noastre de eficiență energetică pentru îmbunătățirea calității vieții și a producției durabile. Pe lângă utilizarea materiilor prime regenerabile în producția noastră, ne concentrăm pe creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul nostru total. Urmărim îndeaproape toate inovațiile din acest domeniu și încercăm să beneficiem de toate oportunitățile. 

Ne propunem să înființăm centrale solare în toate unitățile noastre de producție până în 2030, în plus față de cea deja în funcțiune în Adana. Centrala pe biomasă de la Gebze transformă deșeurile care nu sunt potrivite pentru fabricare sau reciclare în energie electrică și termică ecologică. Vom reproduce această inițiativă în celelalte locații ale noastre. Vom fi finalizat 30 la sută din aceste investiții până la sfârșitul anului 2022, cu un buget de 50 de milioane de dolari. Ne propunem să finalizăm restul de 70% în următorul deceniu. Ca urmare a acestor investiții, vom genera suficientă energie pentru a alimenta 260.000 de gospodării pe an.

Gestionarea deșeurilor 

Sistemul nostru de gestionare a deșeurilor se concentrează pe reducerea deșeurilor la sursă, precum și pe sortarea, colectarea, depozitarea, eliminarea și reciclarea cât mai mult posibil și sprijinirea economiei circulare. În prima etapă, ne propunem să prevenim generarea de deșeuri. Dacă generarea de deșeuri nu poate fi evitată, ne propunem să minimizăm deșeurile. Aceasta este urmată de reutilizarea deșeurilor și dacă acest lucru nu este posibil, reciclarea și recuperarea energiei. Eliminăm orice deșeuri rămase care sunt inevitabile și nu pot fi reutilizate sau reciclate în conformitate cu legislația de mediu într-un mod care nu prezintă niciun prejudiciu pentru sănătatea umană sau de mediu. Organizăm sesiuni de instruire privind gestionarea deșeurilor pentru toți angajații noștri, ca parte a sistemului nostru de management de mediu.