Selectează țara și limba
Harita

Sănătate și securitate la locul de muncă

Managementul SSM

În calitate de companie globală susținem că cea mai mare avere a noastră sunt angajații noștri, care provin din diferite culturi. Asigurăm oportunități egale de dezvoltare, sprijinim diversitatea culturală și ne angajăm să oferim un mediu de lucru sigur și sănătos tuturor angajaților noștrii.

Compania Kastamonu România are o abordare proactivă axată pe prevenirea situațiilor periculoase și a accidentelor profesionale, prin identificarea riscurilor și luarea de măsuri corective și preventive care sprijină sănătatea ocupațională. Pentru a proteja sănătatea și siguranța angajaților noștrii, acordăm o atenție deosebită standardelor internaționaționale și cerințelor legale. 

Managementul companiei Kastamonu România se angajează:

  • să asigure comunicarea, înţelegerea, analizarea și aplicarea politicii referitoare la calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională la toate nivelurile organizației;
  • să asigure resursele umane și materiale necesare;
  • să asigure funcţionarea și îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat.

POLITICA SSM

Managementul de la cel mai inalt nivel al  SC KASTAMONU ROMÂNIA SA, 

a definit politica referitoare la SSM  ca fiind un instrument care conduce organizația la imbunătățirea performanțelor sale privind securitatea si sănătatea în muncă, un angajament în consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților lucrătorilor, astfel încât să determine câștigarea încrederii tuturor părților interesate.

Cerințele SSM sunt comunicate in cadrul societatii la toate nivelurile precum și subcontractorilor, clienților și furnizorilor cu care compania noastra are relații contractuale pentru asigurarea de condiții de lucru propice, eliminând pericolele posibile și reducând  riscurile .

Țintele de performanță sunt posibile pentru că se acționează în direcția respectării tuturor reglementărilor relevante, prin :

  • asigurarea unor condiții de muncă sigure și sănătoase pentru angajați, contractori și vizitatori ;
  • menținerea sistemului de management al securității şi sănătatii în muncă, dezvoltat pentru a îmbunătăți continuu performanța SSM și pentru a reduce activ riscurile SSM în activitatea noastră ;
  • conformarea cu legislația în vigoare, reglementările aplicabile, cerințele specifice industriei și cu exigențele grupului ;
  • o comunicare deschisă și implicarea tuturor părților interesate în aspectele relevante SSM;
  • alocarea de resurse adecvate pentru a promova si menține bunele practici în toate aspectele referitoare la securitatea muncii;
  • interes pentru imbunătățirea permanentă a condițiilor de lucru prin alocare de resurse pentru asigurarea unor locuri de muncă sigure în vederea reducerii riscurilor de imbolnăvire si de incidente la locul de muncă

Se are permanent în vedere elaborarea mecanismelor formatoare precum tematicile pentru toate fazele de instruire a personalului și planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent, stabilirea zonelor ce necesită semnalizare de securitate precum și tipul de semnalizare, alocarea echipamentelor necesare de munca.