Моля изберете страна и език
Harita

Мост към развитието

Стремим се да изградим иновативна, дигитална и гъвкава инфраструктура, за да подобрим професионалните знания и умения на нашите колеги, както и да подкрепим и отговорим на техните нужди за личностно и професионално развитие.

Ние вярваме, че способността за усъвършенстване, развитие и приспособяване към промяната, имат смисъл само тогава, когато са насочени към обща цел, която e непрекъснато учене, растеж и развитие.

Discovery

Нашата система “Discovery”, която съдържа информация за корпоративните ни цели и стратегии, както и за персоналните таргети на всеки служител е насочена към фокусиране върху изпълнението на целите, личностното развитие и изграждане на ефективна култура на обратна връзка. С Discovery, нашата система за управление от ново поколение, базирана на OKR (Objectives and Key Results) и обратна връзка, се фокусираме върху основните стратегически приоритети, а не върху множество цели и даваме възможност на нашите колеги активно да следят изпълнението им през цялата година. 

Създаденият механизъм за получаване на обратна връзка и признателност е обвързан с основните принципи на Kastamonu и утвърждава ефективна и прозрачна култура на диалог. Discovery спомага да се даде приоритет на сътрудничество и колективна интелигентност в нашата мултинационална структура и да се укрепи иновативния подход на мислене.

Обучение и развитие

Ние допринасяме за повишаване на осведомеността на нашите колеги и подкрепяме тяхното развитие чрез програми, които подобряват "глобалните" бизнес модели, фокусирани върху необходимите знания и умения и съответстват на нашите корпоративни принципи и стратегии. Нашите приоритети, съгласно възприетия подход за непрекъснато обучение и развитие, включват надграждане на професионалните знания и умения на нашите колеги, подкрепа за личностно и професионално развитие и отговарят на техните нужди за усъвършенстване.  Ние предоставяме на нашите служители широка гама от образователни възможности, следвайки новите тенденции и прилагайки постоянно развиващи се иновативни техники и методи.

Сътрудничим си със специализирани световни брандове и отбрани университети с цел обмяна на опит и знания. Ние предлагаме разнообразие от дигитални обучения, които отговарят на нуждите на нашите колеги и ги подкрепяме в чуждоезиковата им подготовка.

Назначаване

Чрез въвеждащо обучение, което внедрихме като част от процеса по назначаване и подбор на персонал, се стремим нашите служители да се адаптират по-бързо към работната среда. Разясняваме им спецификата на техните права и отговорности, отворени сме за съдействие по всички въпроси, кaто по този начин повишаваме мотивацията им за работа и подобряване на работните процеси.

Изготвяме индивидуални планове за обучение на нашите колеги, чрез участия в специализирани обучения и социални дейности, за да проправим път към дългосрочна реализация.

Присъедини се към екипа на KEAS

Ако желаете да се присъедините към екипа ни, може да следите за актуални обяви за работа на https://www.jobs.bg/company/122082, на страницта ни в LinkedIn или да изпратите Вашата автобиография на адрес hrbulgaria@keas.bg. Преди да кандидатствате, моля, прочетете нашата Политика за поверителност.