Моля изберете страна и език
Harita

Иновациии и научноизследователска и развойна дейност

Ние сме една от малкото индустриални компании в Турция, която има глобална иновационна структура на управленско ниво. 

Спазвайки холистичен и систематичен подход, ние се фокусираме върху развитието на нашите служители и насърчаваме иновационната култура в цялата компания. Нашите проекти за иновации се основават на три основни принципа: интелектуална равностойност, емпатия и колективна интелигентност.

Ние използваме обратната връзка от клиентите като стимул за успехи и генератор на идеи за нововъведения, които да създадат стойност за тях. Вярваме, че иновациите предоставят възможност за добавена стойност не само в самия продукт, но и в бизнес процесите и моделите. Иновациите не се създават зад затворени врати. Високо ценим сътрудничеството с нашите бизнес контрагенти и търсим партньорства, които да ускорят и подобрят процесите по иновации. Иновациите се създават от хора за хора. За нас е важно да се подхранва благоприятна за развитието на иновациите работна култура, за да се разработват еталонни практики и да се насърчава колективното развитие.