Моля изберете страна и език
Harita

Корпоративна социална отговорност

Още от създаването ни през 1969 г. нашият основен принцип е да работим в полза на обществото. Като световен бранд, предоставящ услуги зад граница, ние поставяме цели за устойчиво развитие както за нас, така и за всички наши партньори, с които имаме отношения по веригата на доставки. Ние считаме, че всички сфери на обществения живот са свързани и сме възприели холистичен подход към устойчивото развитие. Осъзнавайки, че екологичните и социалните потребности не са само регионални, а глобални, ние насърчаваме дейности за социално развитие, околна среда, образование, спорт и култура във всички наши местни и международни производствени предприятия. Ние от Kastamonu Entegre допринасяме за местната икономика и социалното развитие не само чрез производство си, но и чрез работните места, които създаваме, и социалните придобивки, които предлагаме.