Моля изберете страна и език
Harita

Етичен кодекс & Бизнес поведение

Бизнес етичният кодекс, приет от служителите и заинтересованите страни на Kastamonu Entegre и нейните дъщерни дружества, като основни ценности, установява стандартите за поведение в нашите бизнес отношения. Всеки, който е част от Kastamonu, трябва да приеме тези принципи и да ги отразява в поведението си.

Етичен кодекс & Бизнес поведение